Čištění suchým ledem

Vyčistíme vaši vzduchotechniku suchým ledem, ručně či roboticky. Využíváme moderní technologie.
DALŠÍ SLUŽBY Zadejte poptávku

Naše metody

Ruční tryskání

 • Je vhodné pro všechna mastná a soudržná znečištění jako jsou odtahy z průmyslových kuchyní, odtahy při obrábění kovů, odtahy z chemické výroby, automotive apod.
 • Lze jej použít nejen na čištění vzduchotechniky, ale jakýchkoliv strojů a zařízení, které je nutné jemně a účinně vyčistit. Čistíme formy, roboty, zařízení na opracování kovů a mnohé další.

Robotický pavouk

 • Používá se stejně jako ruční tryskání. S tím rozdílem, že je vhodný na dlouhé rovné úseky a všude tam, kde nelze ruční tryskání použít.

Výhody čištění suchým ledem

 • Řešení je ideální pro odstraňování jakýchkoliv znečištění nebo nánosů bez zašpinění okolí čištěných ploch.
 • Oproti mokrému čištění tlakovými stroji vodou nebo abrazivem je tato metoda neinvazivní, tzn. neporušuje povrch pod odstraňovaným nánosem (plasty, těsnění, kovy, elektroniku… ).
 • Okolí čištěných ploch není mokré ani nevzniká odpad z abraziv
 • Díky pracovní teplotě kolem -80°C nabízí naše technologie nejen čištění, ale i skvělou dezinfekci např. vzduchotechnických rozvodů v nemocnicích apod.
 • Metoda nepotřebuje rozpouštědla ani jiné nebezpečné chemikálie.
 • Nevznikají odpadní vody ani úkapy.
 • Metoda je mnohonásobně efektivnější než ruční čištění.
 • Pro čištění suchým ledem není běžně potřeba odstávka provozu.
 • Čištění se díky teplotám kolem -80°C dá považovat za dezinfekci povrchu.

Co vás zajímá:

Na jakém principu funguje čištění suchým ledem?

 • Funguje na základě rozdílné teplotní roztažnosti jednotlivých materiálů.
 • Granule CO2 jsou pod vysokým tlakem hnány-tryskány na znečištěný povrch
 • Podklad i nečistota se podchladí, různá teplotní roztažnost způsobí to, že se nečistota „neudrží“ a následně se tlakem odloupne.
 • Nečistoty jsou posléze odsávány odprašovačem, průmyslovým vysavačem nebo zachyceny na filtru.

Kam mizí odstraněná nečistota?

 • Nečistota je prakticky přemístěna z původního podkladu jinam.
 • V závislosti na typu a místu znečištění se nečistoty buď přímo odsávají odprašovačem, průmyslovým vysavačem nebo se např. ve vzduchotechnice mohou využít osazené filtry, které se po vyčištění vymění za nové.

Neškodí technologie suchého ledu zdraví a životnímu prostředí?

 • Neškodí. Při dodržování bezpečnosti práce je technologie zcela bezpečná
 • Naši pracovníci jsou vyškoleni a pravidelně proškolováni z pracovních postupů a z dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 • Oxid uhličitý (CO2) je plyn, který se vyskytuje přirozeně v atmosféře. Jeden den čištění obnáší zhruba stejné exhalace CO2jako jízda osobním autem Praha-Ostrava-Praha.

Čištění suchým ledem v praxi

Touto technologií lze čistit prakticky jakýkoliv povrch bez poškození, dokonce lze čistit i elektrická zařízení bez vypnutí přívodu elektrické energie.

Vyčistíme nejen běžné olejové nánosy v provozech jako je např. opracování a zpracování kovů, ale i „těžké“ zapečené nánosy. Např. v odtazích digestoří v restauracích, fastfoodech a třeba pekárnách.

Z veškerých strojních zařízení zanesených provozní špínou vytvoříme díky této technologii zařízení, která budou vypadat jako nová.

Odstraníme staré nátěry, vyčistíme bez poškození např. i jemné tiskařské stroje nebo tištěné spoje, prostory i rozvodné skříně např. po povodních a požárech. Jednoduše dokážeme odstranit i nalepené žvýkačky z povrchů atd.

Potřebujete čištění suchým ledem?