Revize tlakových nádob

Provedeme kompletní revizi vašich tlakových nádob v souladu s platnými normami.
Další služby Zadejte poptávku

Zákonná povinnost

Zajistíme pro vás pravidelnou revizi, kterou má ze zákona povinnost realizovat každý provozovatel tlakových zařízení. Ukládá mu to vyhláška ČUBP č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení, a navazující ČSN 690012. s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí a povinností provozovatelů.

Revize stabilních tlakových nádob

Dle ČSN 69 0012 realizujeme revizi těchto vyhrazených zařízení:

 • expanzomaty membránové nebo expandery
 • boilery a protiproudové ohřívače
 • zásobníky na stlačený vzduch
 • vzdušníky kompresoru
 • odlučovače vody ze vzduchu

Druhy revizí

Výchozí revize

Potřebujete ji ještě před uvedením nádoby do provozu. O výsledku pro vás sepíšeme revizní zprávu, která bude přílohou pasportu.

Provozní revize

První provozní revizi byste měli objednat do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby. Další pravidelné revize pro vás zrealizujeme vždy pravidelně, nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky.

Co kontrolujeme při provozní revizi?

 • celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje,regulačních uzavíracích a blokovacích  zařízení, měřících přístrojů a pod.
 • dokumentaci o údržbě
 • způsob provozu
 • čistotu a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám
 • čitelnost výrobních štítků
 • proškolenost obsluhy

Další revize

Dále pro vás podle vašich potřeb spolehlivě zajistíme:

 • vnitřní revize
 • zkoušky těsnosti
 • tlakové zkoušky

Potřebujete revizi tlakové nádoby?