Čištění suchým ledem

TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI V ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM

Tato technologie  se v našich rukách stává nejlepším řešením pro odstraňování jakýchkoliv znečištění nebo nánosů a to bez zašpinění okolí čištěných ploch.
Oproti mokrému čištění tlakovými stroji vodou nebo abrazivem je tato metoda neinvazivní, tzn. neporušuje povrch pod odstraňovaným nánosem, okolí čištěných ploch není mokré ani nevzniká odpad z abraziv. Naše technologie nabízí nejen čištění, ale díky pracovní teplotě kolem -80°C je i skvělou desinfekcí právě např. vzduchotechnických rozvodů v nemocnicích apod.

  • na základě rozdílné teplotní roztažnosti jednotlivých materiálů
  • granule CO2 jsou pod vysokým tlakem hnány-tryskány na znečištěný povrch
  • podklad i nečistota se podchladí, různá teplotní roztažnost způsobí to, že nečistota „neudrží“ a následně se tlakem odloupne
  • nečistoty jsou posléze odsávány odprašovačen, průmyslovým vysavačem nebo třeba zachyceny na filtru (ve VZT)
Nečistota je prakticky přemístěna z původního podkladu jinam – v závislosti na typu a místu znečištění se nečistoty buď přímo odsávají odprašovačem, průmyslovým vysavačem nebo se např. ve vzduchotechnice mohou využít osazené filtry, které se po vyčištění vymění za nové.
Neškodí. Při dodržování bezpečnosti práce je technologie zcela bezpečná. Naši pracovníci jsou vyškoleni a pravidelně přeškolováni z pracovních postupů a z dodržování bezpečnosti a hygieny práce. Oxid uhličitý (CO2) je plyn, který se vyskytuje přirozeně v atmosféře. Jeden den čištění obnáší zhruba stejné exhalace CO2 jako jízda osobním autem Praha-Ostrava-Praha.
  • není abrazivní – nepoškozuje čištěný podklad (plasty, těsnění, kovy, elektroniku,…)
  • nepotřebuje rozpouštědla ani jiné nebezpečné chemikálie
  • nevznikají odpadní vody ani úkapy
  • mnohonásobně efektivnější než ruční čištění
  • pro čištění suchým ledem není běžně potřeba odstávka provozu
  • při čištění se díky teplotám kolem -79°C dosahuje zároveň i desinfekce povrchu
SL-tukový-před-vyčištěním-300x169
SL-tukový-po-vyčištění-300x169
previous arrow
next arrow

Tukový lamelový filtr před/po vyčištění

VZT-jednotka-po-vyčištění-300x169
VZT-jednotka-plná-oleje-300x169
previous arrow
next arrow

VZT jednotka plná oleje před/po vyčištění

Touto technologií lze čistit prakticky jakýkoliv povrch bez poškození, dokonce lze čistit i elektrická zařízení bez vypnutí přívodu elektrické energie.

Vyčistíme nejen běžné olejové nánosy v provozech jako je např. opracování a zpracování kovů, ale i „těžké“ zapečené nánosy jako např. v odtazích digestoří v restauracích, fastfoodech a třeba pekárnách.

Z veškerých strojních zařízení, které jsou zaneseny provozní špínou vytvoříme díky této technologii zařízení, která budou vypadat jako nová.

Odstraníme staré nátěry, vyčistíme bez poškození např. i jemné tiskařské stroje a jiné i třeba tištěné spoje, vyčistíme prostory i rozvodné skříně např. po povodních a požárech, ale dají se jednoduše odstraňovat i nalepené žvýkačky z povrchů atd.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY – ODTAHY Z KUCHYNÍ

Odtahové potrubí a vzduchotechnické jednotky na odtazích od digestoří bývají ať již vlivem špatného projektu a nebo vlivem nedostatečné údržby zanášeny tukem. Ten vzniká při vaření, grilování, pečení apod. a je odsáván přes digestoř. Na tukovém filtru v digestoři se zachytí max. 30% těchto mastných nečistot a vše ostatní je unášeno potrubím dále na vzduchotechnickou jednotku, kde rovněž ulpívá na jejích površích, filtrech, ventilátoru aj. Tyto nánosy tuku hrozí při případném vniknutí jiskry z prostor vaření zahořením. Z tohoto důvodu a důvodů hygienických je nutné vzduchotechniku čistit a učinit opatření, aby se nadále co nejméně vzduchotechnika znovu zanášela.

Disponujeme robotem, který zdokumentuje stav potrubí, provede DVD záznam a tak provozovatel vzduchotechniky zjistí stav uvnitř potrubí.

Pro čištění celého odtahového systému je nejvhodnější řešení čištění suchým ledem, které má své výhody oproti jiným čistícím metodám např. v tom, že je to suchá cesta, že nehrozí žádné vytékání a průsaky vody. Dále je celý systém vyčištěný a odmaštěný bez poškození podkladu. Čištění suchým ledem totiž funguje na principu podchlazení podkladu (-79°C) a rozdílných tepelných roztažností jednotlivých materiálů, v tomto případě podkladu a tukového nánosu.

Po vyčištění poskytujeme potvrzení, které můžete předložit např. hasičům nebo pojišťovně. V neposlední řadě navrhujeme a po odsouhlasení provedeme malou úpravu na odtahu, aby se snížilo vnikání velkého množství olejového aerosolu dále za digestoř a potrubím na VZT jednotku. Tuto službu provádíme včetně přípravy a úklidu prostor, případného zajištění vysokozdvižného ramene a nebo výměny filtrů. 

MÁTE ZÁJEM O ČIŠTĚNÍ LEDEM?


Poradíme si s jakýmkoli povrchem.